Qurbani Wajib thi jaankar bhi Nahi kiya

Qurbani Wajib thi jaankar bhi Nahi kiya

Sawaal:

Mufti Sahab,
Agar kisi par Qurbaani Wajib hai Aur Jaankar bhi usne Qurbani nahi kiya? Toh usko Kya Gunah hoga? Aur iska Kaffara Kya hoga? Iski Tafseel farmaye.. JazakAllah.


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم

Sahib e Nisab tha aur Jaan kar Qurbani na kiya toh Gunah-e-Kabeera hai
Tauba Karein
Aur Janwar ki qeemat sadqa kare. (Shaami)

Wallahu Ta’ala A’lam.

-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 11 September 2017