Zakat ke Paise ki Zameen par Masjid?

Zakat ke Paise ki Zameen par Masjid?

Sawaal:

Kya zakaat ke paise  ki zameen par masjid bana  sakte hai?


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم


Nahi bana sakte.

Wallahu Ta’ala A’lam.
-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 16 September 2018Qabza ki huwi Zameen par Masjid…

Sawaal:

Qabza ki hui zameen pr koi masajid wa madaris qayam karde to uska kya huqm hai neez usme ki jaane wali ibadat aur ilm hasil karne ka kya huqm hoga


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم


Qabza ki huwi jagah par Masjid, Madarsa Banana jayez nahi
Kyunke yeh amal Gair Islaami hai, Dhoka hai
Aur Masjid Allah ka ghar hai isliye is mein Haraam amal bilkul jayez nahi
(Fatawa Darululoom Deoband)

Wallahu Ta’ala A’lam.

-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 12 September 2017Ek Musht se Kam Daarhi Rakhne Wala Imam

Sawaal:

Agar Imam Darhi Ek Musht se kam rakhta ho toh uske peeche Namaaz padhna kaisa hai?? Iski Wazaahat Farmaye..


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم

Ek musht Daarhi Wajib hai is se kam karna ya katana na jayez hai
Aisa Shakhs fasiq fajir hai
Aise ko Imaam banana Makrooh-e-Tahreemi hai
Aise Imaam ke peeche Namaaz sahi nahi
Bahtar hoga ke aise Imaam Ke Peeche Namaaz Adaa karen jo sunnat ka paband ho
Haan, agar Masjid kahin aur qareeb na ho toh Jamaat ki fazeelat ko paane ke liye Namaz adaa karsakte hain.

(Addurrul Mukhtar 1, Albahrul Rayeq, Hindiya, Bazzaziya).

Wallahu Ta’ala A’lam.

-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 10 September 2017