Qurbani ke Gosht ke 3 Hisse karna…?

Qurbani ke Gosht ke 3 Hisse karna…?

Sawaal:

Kya qurbani ka gosht bina taqseem Kiye pura gosht khud hi khale, Uski qurbani ada hogi ya nahi?


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم


Afzal mustahab yahi ke 3..hisse karen
Aur agar koi ek bhi hissa na Kare balke khod hi saara rakh le to bhi ijazat hai
Lekin mustahab yeh hai ke 3..hisse karke taqseem kare

Wallahu Ta’ala A’lam.
-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 12 November 2017Qurbani Wajib thi jaankar bhi Nahi kiya

Sawaal:

Mufti Sahab,
Agar kisi par Qurbaani Wajib hai Aur Jaankar bhi usne Qurbani nahi kiya? Toh usko Kya Gunah hoga? Aur iska Kaffara Kya hoga? Iski Tafseel farmaye.. JazakAllah.


Jawaab:

بسم الله الرحمن الرحيم

Sahib e Nisab tha aur Jaan kar Qurbani na kiya toh Gunah-e-Kabeera hai
Tauba Karein
Aur Janwar ki qeemat sadqa kare. (Shaami)

Wallahu Ta’ala A’lam.

-Mufti Sanaullah Qasmi


Posted on 11 September 2017